Ngũ Nữ Nhẫn Giả (Phần 1)

Ngũ Nữ Nhẫn Giả (Phần 1) 2013

Ngũ Nữ Nhẫn Giả (Phần 2)

Ngũ Nữ Nhẫn Giả (Phần 2) 2018

Ngự Thuật Sư

Ngự Thuật Sư 2007

Câu Lạc Bộ Bựa Nhân

Câu Lạc Bộ Bựa Nhân 1995

Hòm Thư Medaka

Hòm Thư Medaka 2012

Maburaho

Maburaho 2003

Bí Mật Phu Nhân Thị Trưởng

Bí Mật Phu Nhân Thị Trưởng 2018

Tiếu Lâm Tiểu Tử

Tiếu Lâm Tiểu Tử 1994

Tiếu Lâm Tiểu Tử 2: Ô Long Viện

Tiếu Lâm Tiểu Tử 2: Ô Long Viện 1994

Rồng Thiếu Lâm

Rồng Thiếu Lâm 1996

Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên

Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên 2018

Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật

Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật 2018

Hắc Quản Gia

Hắc Quản Gia 2008

Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên

Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên 2018

Hắc Quản Gia:Cuốn Sách Của Đại Dương

Hắc Quản Gia:Cuốn Sách Của Đại Dương 2017

Luật Của Ueki

Luật Của Ueki 2005

Pokemon (Phần 2)

Pokemon (Phần 2) 1997

Boruto: Naruto Thế Hệ Kế Tiếp

Boruto: Naruto Thế Hệ Kế Tiếp 2017

Slime Chuyển Sinh

Slime Chuyển Sinh 2018

Hội Siêu Quái Vật (Phần 2)

Hội Siêu Quái Vật (Phần 2) 2018

Biệt Đội Biển Xanh

Biệt Đội Biển Xanh 2017

Hoàng Tử Hào Hoa

Hoàng Tử Hào Hoa 2018

Hội Siêu Quái Vật (Phần 1)

Hội Siêu Quái Vật (Phần 1) 2017

Ngày Khải Huyền

Ngày Khải Huyền 2012

Lập Dị (Phần 2)

Lập Dị (Phần 2) 2018

Tân Ô Long Viện

Tân Ô Long Viện 2018

Pokemon (Phần 2)

Pokemon (Phần 2) 1997

Huyễn Nhân Trộm Joker

Huyễn Nhân Trộm Joker 2014

Nhà Trọ Nhất Khắc

Nhà Trọ Nhất Khắc 1986

Chốn Bình Yên (Phần 2)

Chốn Bình Yên (Phần 2) 2017