Nhìn Chỗ Khác

Nhìn Chỗ Khác 2018

Kẻ Bắt Chước

Kẻ Bắt Chước 2017

Tìm Kiếm

Tìm Kiếm 2018

Thôn Cổ Sơn

Thôn Cổ Sơn 2018

30' Sau Nửa Đêm

30' Sau Nửa Đêm 2013

Sa Hải Ngoại Truyện 2: Họa Mối

Sa Hải Ngoại Truyện 2: Họa Mối 2018

Bất Khả Xâm Phạm

Bất Khả Xâm Phạm 2018

Cuộc Gọi Bạc Tỷ

Cuộc Gọi Bạc Tỷ 2017

Người Thủ Lĩnh

Người Thủ Lĩnh 2018

Linh Hồn Chiến Hạm: The Movie

Linh Hồn Chiến Hạm: The Movie 2016

Ninja Loạn Thị

Ninja Loạn Thị 2011

Bí Mật Phu Nhân Thị Trưởng

Bí Mật Phu Nhân Thị Trưởng 2018

Tiếu Lâm Tiểu Tử

Tiếu Lâm Tiểu Tử 1994

Tiếu Lâm Tiểu Tử 2: Ô Long Viện

Tiếu Lâm Tiểu Tử 2: Ô Long Viện 1994

Sa Hải Ngoại Truyện: Bạng Nhân

Sa Hải Ngoại Truyện: Bạng Nhân 2018

Rồng Thiếu Lâm

Rồng Thiếu Lâm 1996

Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên

Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên 2018

Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật

Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật 2018

Sói Cô Độc

Sói Cô Độc 2018

Màn Đêm Kéo Đến

Màn Đêm Kéo Đến 2018

Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên

Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên 2018

Lời Nhắn Của Oan Hồn

Lời Nhắn Của Oan Hồn 2018

Hắc Quản Gia:Cuốn Sách Của Đại Dương

Hắc Quản Gia:Cuốn Sách Của Đại Dương 2017

Bách Nhật Hồng

Bách Nhật Hồng 2015

Chiến Quốc Basara: Bữa Tiệc Cuối Cùng

Chiến Quốc Basara: Bữa Tiệc Cuối Cùng 2011

Giáo Sư Layton Và Danh Ca Vĩnh Cửu

Giáo Sư Layton Và Danh Ca Vĩnh Cửu 2009

Mặt Nạ Quỷ Dữ

Mặt Nạ Quỷ Dữ 2018

Biệt Đội Biển Xanh

Biệt Đội Biển Xanh 2017

Gia Đình Siêu Nhân 2

Gia Đình Siêu Nhân 2 2018

Hoàng Tử Hào Hoa

Hoàng Tử Hào Hoa 2018