Cuộc Gọi Bạc Tỷ

Cuộc Gọi Bạc Tỷ 2017

Ninja Loạn Thị

Ninja Loạn Thị 2011

Bí Mật Phu Nhân Thị Trưởng

Bí Mật Phu Nhân Thị Trưởng 2018

Tiếu Lâm Tiểu Tử

Tiếu Lâm Tiểu Tử 1994

Tiếu Lâm Tiểu Tử 2: Ô Long Viện

Tiếu Lâm Tiểu Tử 2: Ô Long Viện 1994

Rồng Thiếu Lâm

Rồng Thiếu Lâm 1996

Sói Cô Độc

Sói Cô Độc 2018

Màn Đêm Kéo Đến

Màn Đêm Kéo Đến 2018

Pokemon (Phần 2)

Pokemon (Phần 2) 1997

Boruto: Naruto Thế Hệ Kế Tiếp

Boruto: Naruto Thế Hệ Kế Tiếp 2017

Gia Đình Siêu Nhân 2

Gia Đình Siêu Nhân 2 2018

Hoàng Tử Hào Hoa

Hoàng Tử Hào Hoa 2018

Đảo Hải Tặc

Đảo Hải Tặc 1999

Đảo Hải Tặc

Đảo Hải Tặc 1999

Bố Đầu Nhỏ Con Đầu To: Kế Hoạch Bí Mật

Bố Đầu Nhỏ Con Đầu To: Kế Hoạch Bí Mật 2014

Hội Siêu Quái Vật: Giải Cứu Halloween

Hội Siêu Quái Vật: Giải Cứu Halloween 2018

Bố Đầu Nhỏ Con Đầu To 2: Thiên Tài Xuất Hiện

Bố Đầu Nhỏ Con Đầu To 2: Thiên Tài Xuất Hiện 2016

Tân Ô Long Viện

Tân Ô Long Viện 2018

Pokemon (Phần 2)

Pokemon (Phần 2) 1997

Trí Lực Siêu Phàm

Trí Lực Siêu Phàm 2018

Huyễn Nhân Trộm Joker

Huyễn Nhân Trộm Joker 2014

Thế Giới Vô Danh

Thế Giới Vô Danh 2018

Giai Điệu Hạnh Phúc 2: Yêu Lần Nữa

Giai Điệu Hạnh Phúc 2: Yêu Lần Nữa 2018

Công Phá Châu Âu

Công Phá Châu Âu 2018

Ta Ở Đại Lý Tự Làm Thú Cưng

Ta Ở Đại Lý Tự Làm Thú Cưng 2018

Tình Yêu Tuổi Mới Lớn

Tình Yêu Tuổi Mới Lớn 2018

Bố Già Chịu Chơi

Bố Già Chịu Chơi 2016

Đại Sư Huynh

Đại Sư Huynh 2018

Cung Thủ Siêu Phàm

Cung Thủ Siêu Phàm 2011

Ngày Thanh Trừng 4: Cuộc Thanh Trừng Đầu Tiên

Ngày Thanh Trừng 4: Cuộc Thanh Trừng Đầu Tiên 2018