MegaVN Phiên bản Odoo 15.0+e-20220609

Thông tin về MegaVN một ứng dụng của Odoo, hệ thống ERP mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Lên hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Điểm bán lẻ
Giao diện PoS thân thiện cho cửa hàng và quán ăn
Tài liệu
Quản lý tài liệu
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Odoo Enterprise Edition
Odoo Enterprise Edition
Gửi tài liệu để ký trực tuyến và xử lý các bản sao đầy
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Chat Trực tuyến
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Internet vạn vật
Các đối tượng cơ bản và trợ giúp để hỗ trợ Internet of Things.
Mã vạch
Sử dụng máy quét mã vạch để xử lý các hoạt động logistics

Đã cài đặt bản nội địa / Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam